FENIKS

W naszym ośrodku  organizujemy kursy na prawo jazdy kategorii: A, B, C, D, C+E, a także kursy dokształcające i szkolenia dodatkowe w zakresie wymienionych kategorii. Zapewniamy naukę jazdy  w kulturalnym, fachowym i cierpliwym gronie instruktorów.Uczciwe, solidne i bezstresowe szkolenie, plac manewrowy zgodny z egzaminacyjnym.
Nauczanie prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przy własnej pracy, sumienności i wytrwałości jest kluczem do bezstresowego zaliczenia egzaminu państwowego na prawo jazdy. Robimy wszystko by spełnić oczekiwania naszych klientów. Potwierdzeniem naszej dobrze
wykonywanej pracy jest bardzo wysoka zdawalność za pierwszym razem na egzaminie państwowym.