Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 20

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, magnetowidu., odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:  -         komputer z klawiaturą egzaminacyjną
 -         vademecum wykładowcy na 16 płytach CD (+aktualizacja)        
-         
kasety wideo  z zakresu prawa o ruchu drogowym
-        
plansze, makiety i foliogramy (znaki drogowe, skrzyżowania)
- tablica magnetyczna „skrzyżowania”.


Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD), na ekranie TV (video VHS).

Dysponujemy 6 stanowiskami komputerowymi, w tym 6 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 6 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 6 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, komputer na każdym stanowisku kursanta, palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,

Szkoła na swym wyposażeniu posiada także symulator.